Langen FIR (EDGG)

Langen ACC (internal)

grafik.pngEFFECTIVE: 16th May 2024

AIRAC 2405

Langen ACC - Bremen ACC

LoA EDWW-EDGG.png

EFFECTIVE: 16 MAY 2024

AIRAC 2405

Langen ACC - München ACC

grafik.pngEFFECTIVE: 16 MAY 2024

AIRAC 2404

Langen ACC - Karlsruhe UAC

grafik.png

EFFECTIVE: 23 MARCH 2023

AIRAC 2303

Langen ACC - Maastricht UAC

LoA EDGG-EDYY.pngEFFECTIVE: 28 DECEMBER 2023

AIRAC 2313

Switzerland FIR (LSAS) - Langen FIR (EDGG)

grafik.png

EFFECTIVE: 7th September 2023

AIRAC 2309

Amsterdam FIR (EHAA) - Langen FIR (EDGG)

EDGG-EHAA-2307.png

EFFECTIVE: 21st March 2024

AIRAC 2403

Brussels FIR (EBBU) - Langen FIR (EDGG)

grafik.png

EFFECTIVE: 16th May 2023

AIRAC 2405

Karlsruhe UAC (internal)

LoA EDUU UAC.png

EFFECTIVE: 22 FEBRUARY 2024

AIRAC 2402

Karlsruhe UAC - München ACC

grafik.png

EFFECTIVE: 30 NOVEMBER 2023

AIRAC 2312

Maastricht UAC - Karlsruhe UAC

LoA EDUU-EDYY.pngEFFECTIVE:  16 MAY 2024

AIRAC 2405

Maastricht UAC (internal)

LoA EDYY UAC.pngEFFECTIVE: 07 SEPTEMBER 2023

AIRAC 2309

Maastricht UAC - Bremen ACC

LoA EDYY-EDWW.png

EFFECTIVE: 13 June 2024

AIRAC 2406